Helårsgræsning med hårdføre græssere

Siden tidernes morgen har der i Danmark levet store planteædere, såsom urokser og kronhjorte, og vores flora er tilpasset deres tilstedeværelse. De fleste store planteædere er for længst udryddet, men mennesket har i stedet haft sine husdyr gående i landskabet, hvor de har afgræsset både skove og mindre frugtbare jorder mellem landsbyerne. Siden har landbruget udviklet sig sådan at langt de fleste husdyr i dag græsser på kløver- og græsmarker, der er næringsfulde og gødes.

De mange planter som er tilpasset lysåbne, næringsfattige landskaber, der indimellem trampes op og bides ned, har det derfor svært i dag, fordi de skygges bort af kraftigere planter der ikke holdes i skak.

Gennem ekstensiv helårsgræsning kan vi hjælpe de mange arter, der er blevet hjemløse i vores intensivt dyrkede landbrugsland. Der mangler bidende muler, lort til gødningsbillerne, bare pletter til insekter og spirende frø, blomster til de insekter, som fuglene lever af og dødt ved – kort sagt! Ekstensiv græsning uden tilskudsfordring er en af de mest effektive metoder til at opnå natur af god kvalitet. At undgå fodring er vigtigt, for når vi fodrer dyrene, bringer vi næring til området, og et af de store problemer i dagens landskaber er overskud af næring, der gavner de kraftige vækster. At antallet af dyr holdes lavt, så der er rigeligt mad året rundt, giver samtidig plads til at nogle blomster kan vokse op og smide frø inden de spises. At dyrene er ude hele året, medvirker til at dynamikken ikke afbrydes, og at der i vintermånederne, når græsset ikke gror, bliver spist af et bredt udvalg af opvækst.

Tal med os hvis du/I overvejer at lade jeres område afgræsse – vi anvender små, lette og hårdføre kvæg- og hesteracer, og kan stå for både ejerskab og tilsyn.