Etablering af mindre vådområder

For at øge udbyttet i et lavtliggende land som Danmark, har bønder gennem århundreder drænet sine jorde. Især de sidste hundrede år har indsatsen været effektiv og omfattende. Desværre har det levnet meget lidt plads til de dyr og planter, som lever i og af de mange vandfyldte lavninger i det åbne land.

Vi etablerer mindre vandhuller, som kan udgøre levesteder for padder, insekter og planter og bringe livet og diversiteten tilbage i vores landbrugsland.