Grøn pragttorbist i Allindelille Fredskov

I Allindelille Fredskov på Midtsjælland lever en yderst sjælden bille – den grønne pragttorbist. Den er kun observeret her og syd for Aarhus i de senere år. Torbisten lever på hyld og larverne bor i råddent træsmuld i træers hulheder. København Zoo og Den Danske Naturfond samarbejder om at opformere og udsætte den grønne pragttorbists larver i skoven. Vi har hjulpet med at sætte – meget tunge! – redekasser fyldt med råddent træ op i træerne, og vi skaber også en masse nye levesteder til billerne ved at lave nye hulheder i skovens store træer. Projektet Forløber hele 2021 med, og det ser ud til at være en succes. I efteråret 2020 udsatte Zoo 2000 nye larver, og konstaterede at der i redekasserne fra året før var udklækket nye biller. Det tegner godt:-)