Veteranisering af træer

Gamle træer – både de som endnu lever, og de som er ved at gå ud og blive til såkaldte træruiner – huser et væld af forskellige insekter og andre smådyr. De er fulde af sprækker, ar efter grene der er faldet af, huller hakket af spætter og døende grene – alt sammen medvirkende til at gamle træer er vigtige bidragsydere til biodiversiteten. Når de til sidst vælter, tager det mange år før de nedbrydes af svampe og bakterier, og undervejs lever smådyrene videre, og har god tid til at finde sig et nyt værtstræ, såfremt der er et i nærheden. Traditionelt skovbrug bevirker at der ryddes pænt op i vores skove, og manglen på træruiner og døde stammer i skovbunden udgør en trussel mod de mange arter der er knyttet til døende ved og hulrum. Især egen er kendt for sit gode værtskab, men de fleste gamle, store træer har stor værdi som levesteder.

Ved at skære hulrum i større træer, kan vi fremskynde deres aldringsproces og give plads til de mange fugle og andre dyr, som har brug for ly og mad i det døende ved. Det er et simpelt indgreb med stor effekt, og kan gennemføres i større eller mindre skala.

Træer kan ofte med fordel beskæres, så de i stedet for at blive fældet omdannes til en stående træruin, der langsomt forgår og giver liv til fugle og insekter i haven. Vi tilbyder alle former for beskæring og veteranisering med øget biodiversitet som mål.

Vi har været i Roskilde Dagblad sammen med Naturstyrelsen, da vi veteraniserede og skabte lysninger i Bidstup-skovene på Midsjælland:

http://kratogko.dk/wp-content/uploads/2021/02/artikel-fra-Dagbladet.pdf