Etablering og pleje af lysåbne områder

En mangelvare i vores moderne landskaber er lysåbne områder, som ikke pløjes, gødes og dyrkes. Mange blomster og insekter, som førhen var helt almindelige, er i dag meget trængte, fordi der ikke længere er behov for eksempelvis overdrev, hvor husdyr førhen gik og græssede, eller enge, hvor man slog hø.

Enge og overdrev er forholdsvis næringsfattige, fordi de gennem århundreder er blevet udpint, selvom bønderne gjorde hvad de kunne for at bevare næring i jorden, så høet havde en nogenlunde kvalitet som foder. De mange blomster fik plads fordi de kunne klare sig på næringsfattig jord og fik lys når dyrene åd græsset eller det blev slået og fjernet til hø. Ironisk er det, at vi i dag har det modsatte problem – der ophobes næring, som tilgodeser kraftige vækster, der overskygger blomsterne, fordi vi ikke fjerner græsset.

At skabe en blomstrende eng i sin baghave er et ønske hos mange, som i praksis kan være svært at indfri, fordi jorden ofte er meget næringsrig og man ender med langt græs, tidsler og brændenælder. Vi rådgiver gerne i forbindelse etablering af enge og andre former for lysåben natur, og vi udfører pleje med både le, fingerklipper og græsning. For eksempelvis enge gælder det, at de skal slås en til to gange årligt for at bibeholde sine naturværdier. Kontakt os for at få en snak om hvilke muligheder du har for at forbedre biodiversiteten på din jord.