Hvorfor Krat & Ko?

I Krat & Ko er vi drevet af lysten til at gøre en forskel for Danmarks natur, og vi går konkret til værks ved at udføre opgaver, der fremmer biodiversitet. Det vil sige tiltag, der bidrager til en større mangfoldighed af plante- og dyrearter i forskellige naturtyper.

Mange arter har det svært i vores landskaber, fordi deres levesteder forsvinder eller er for små. Vi giver dem en hånd.

Hvad udfører vi?

Vores produkt er biodiversitet. Vi er specialiserede i naturgenopretning og -pleje, og fokuserer på at øge mangfoldigheden i de områder vi arbejder i. Vi tilbyder rådgivning og praktisk udførsel af opgaver såsom afgræsning, høslæt, vilde haver og veteranisering af træer.
Vi udfører opgaver for såvel offentlige som private kunder, altid i tæt dialog og tilpasset forholdene på lokaliteten.

Helårsgræsning med hårdføre græssereVi leverer dyr og tilsyn på sjælland

Veteranisering af træer fremskyndelse af træers ældning

Etablering og pleje af lysåbne områdereksempelvis overdrev eller enge

Etablering af mindre vandhuller – velegnede til f.eks. padder

Vild med Vilje-anlægstore og små anlægsopgaver med fokus på biodiversitet

Hvilke projekter har vi lavet?

Her er et par eksempler på opgaver vi har udført:

Veteranisering i Boserup skov og Bidstrupskovene

Vild med Vilje-beplantning på Frederiksberg

Hasselmus i Bidstrupskovene

Grøn pragttorbist i Allindelille Fredskov

Helårsgræsning i Maglemosen


Samarbejdspartnere

Vi har blandt andet udført projekter med følgende samarbejdspartnere:


Hvem er vi?

Anton er uddannet Skov- og Naturtekniker fra skovskolen i Nødebo og har erfaring med naturpleje og skovarbejde.

anton@kratogko.dk

Marie Gravesen er uddannet naturplejer fra Göteborg Universitet og har erfaring med pleje af kulturlandskaber og anlægsgartneri. Har gået naturforvalterkurset på Nordjyllands landbrugsskole.

marie@kratogko.dk

Kontakt os

kontakt@kratogko.dk
tlf.: 61 74 80 36

Frikøbing 14
4330 Hvalsø

cvr: 41686707