Hasselmus i Bidstrupskovene

I Bidstrupskovene lever den sjældne syvsover hasselmus. De sidste 5 år har naturstyrelsen sammen med lokale kræfter og Nationalpark Skjoldungernes Land sat redekasser op i skoven og skabt habitater til hasselmusen, som lever i krat og buske.

Vi har sat kasser op, plantet hjemmehørende buske og tyndet ud i unge egebeplantninger for at give hasselmusen flere levesteder. Vi har fældet træerne hulter til bulter henover de nyplantede buske, for at give disse en chance for at vokse op uden at blive holdt nede af skovens planteædere.