Veteranisering i Boserup, Bidstrup og Grib skov

I efteråret 2020 skabte vi sammen med Naturstyrelsen lysninger og veteraniseringer i flere skove på Sjælland. Lysningerne skal bidrage til øget dynamik i skoven, så der bliver plads til nye planter og buskadser, når lyset kan nå skovbunden. I hver lysning fældede vi et par store kæmper, som skal ligge og forgå langsomt. Desuden ringede vi et par træer, som efter et par år vil gå ud eller blive kraftigt svækkede. De vil stå som træruiner og give liv til insekter, flagermus og fugle. Vi lavede også skader på flere træer, såsom revner og hulrum. Her vil træerne med tiden rådne og ligeledes skabe levesteder til svampe og småkravl. I en skov uden hugst, vil store gamle træer af og til vælte og give lys til nyt liv – det er den proces vi har efterlignet. Det bliver spændende at følge de skader vi har lavet og se hvordan træerne reagerer, og hvordan lysningerne udvikler sig.

Her er et link til en artikel, som Roskilde Dagblad har skrevet om projektet:

http://kratogko.dk/wp-content/uploads/2021/02/artikel-fra-Dagbladet.pdf